La persona de Crist

La Paraula escrita -–la Bíblia-- només s'entén en relació amb el Verb Encarnat, el Senyor Jesucrist; per això el “cor” de la Bíblia es troba en els quatre Evangelis, que ens informen del Seu naixement, el Seu ministeri a la terra, la Seva mort redemptora i la Seva gloriosa Resurrecció. Molts homes van intentar posar per escrit aquests fets, però Déu ordenà que fossin només els dels relats de Mateu, Marc, Lluc i Joan, que sorgiren molt aviat dels cercles apostòlics. Cadascun presenta al Senyor des d'un punt de vista una mica diferent, però amb tots ells veiem al mateix Senyor Jesucrist. En tot és el Déu-Home, perfecte en la Seva humanitat, sense pèrdua de la Seva plena deïtat. Les seves ensenyances expressen la saviesa divina en relació amb l'home i la dona i són reconegudes universalment com les més elevades i profundes que mai van sortir de llavis humans. Les seves obres, al guarir als malalts, ens donen a conèixer tant el Seu amor com el Seu poder i il.lustren l'obra de redempció i de restauració que havia vingut a complir. No són impossibles ni fantàstiques, doncs si el Déu-Home obra entre els homes, és natural que veiem mostres del Seu poder i del seu desig de salvar i beneir a l'ésser humà. Àdhuc els jueus enemics no van poder negar les obres que per Ell foren fetes, de manera que l'Apòstol Pere, en la seva predicació del dia de Pentecosta, els hi va recordar els incidents d'aquella vida sense por de que ningú el contradigués: “ Homes d'Israel, escolteu aquestes paraules: Jesús, el Natzarè, fou l'home acreditat per Déu davant vostre, amb miracles, prodigis i senyals realitzats per Déu per mitjà d'ell entre vosaltres, com ja sabeu...”. A través d'aquestes obres de misericòrdia i de poder –-com en tot moment del Seu ministeri-- el Senyor Jesucrist va manifestar la glòria de Déu de tal forma que, a la vigília de la seva passió, va poder dir al deixeble Felip: “Qui m'ha vist a mi, ha vist el Pare”. L'Apòstol Joan, recordant aquella vida que havia conegut tan de prop, va escriure: “I el Verb (etern) es va fer home i va conviure amb nosaltres i vam contemplar la seva glòria: glòria que, com a Fill únic ha rebut del Pare, ple d'amor i de veritat”.

2012. Custom text here
Download Joomla Templates