Una biblioteca divina

Ja hem fet menció de la varietat de tipus d'escrits ("gèneres literaris") a l'Antic Testament, i de fet la paraula “biblioteca” pot aplicar-se amb propietat a tota la Bíblia. Trobem escrits històrics, narracions biogràfiques, lleis i ordenances cúltiques i llibres profètics; també hi ha llibres de “saviesa” que contenen proverbis i aforismes sobre el viure de l'home, amb llibres de poesia, com els Salms; els escrits apostòlics pertanyen a l'estil “epistolar”, puix que tracta de cartes dirigides a esglésies o a individus. Alguns autors eren reis, altres sacerdots, altres profetes, altres homes del poble, però la guia de l'Esperit aconsegueix la unitat espiritual de Bíblia, que és un únic Llibre malgrat tanta varietat literària.

Moisès és l'autor o redactor dels cinc primers escrits de la Bíblia, el Pentateuc. Si ell va escriure als voltants de l'any 1300 a. C., i Joan va acabar els seus escrits prop de l'any 100 de la nostre era, la redacció de la Bíblia s'estén al llarg de quasi un mil.leni i mig. Els escrits anaven veient la llum segons les circumstàncies i les exigències de l'obra de Déu en qualsevol època d'aquest llarg període; però allò que és meravellós és que la Bíblia, a més de constituir una biblioteca, guarda la seva pròpia unitat, per bé que a tot arreu desenvolupa el tema de la revelació que Déu s'ha dignat revelar-nos, com també el de la historia de la redempció que ha proveït per l'ésser humà. Aquesta unitat de la Bíblia només s'explica al reconèixer que té per autor a Déu, qui, per la seva providència i pel seu Esperit, va dirigir l'obra de múltiples autors humans imposant l'evident unitat de tema i de finalitat que hem notat.

2012. Custom text here
Download Joomla Templates