No hi ha més que una Bíblia

De fet no hi ha, ni hi pot haver, més que una sola Bíblia. Deixant per més tard la qüestió dels llibres apòcrifs a l'Antic Testament, hem de notar que la Bíblia es compon de dues seccions, anomenades “Testaments”, essent la primera anterior al naixement de nostre Senyor Jesucrist en aquest món, i la segona posterior a aquesta gran data.

L'Antic Testament fou escrit en hebreu, i els seus autors pertanyien al poble d'Israel. Hi ha alguns capítols escrits en arameu, una llengua germana però això no afecta el fet del seu origen hebreu, puix que els autors dels diversos llibres són profetes, historiadors i poetes escollits per Déu per consignar per escrit els missatges que Ell anava donant al seu poble Israel. La Bíblia constitueix una veritable biblioteca de volums de diferent naturalesa, tots necessaris pel seu temps. I tots inspirats de tal forma que el seus missatges es revesteixen de permanent valor. L'Esperit Sant actuà mitjançant els autors humans per donar-nos, a través dels seus escrits, el coneixement de Déu i de la seva voluntat per l'home. Déu es revela a sí mateix en aquests llibres, no només al inspirar els missatges dels profetes, sinó també a través dels seus poderosos fets, de salvació i de judici. A més a més d'aquests fets, l'Antic Testament prepara el camí per la vinguda del Messies (el Crist) mitjançant clares profecies que augmenten en detall i significat a mesura que s'acosta més l'època de la manifestació a la terra del Fill de Déu.

El Nou Testament és essencialment l'obra dels Apòstols i dels seus col.laboradors, els quals, inspirats amb aquesta finalitat, descriuen els fets de la vida, mort i resurrecció de Crist en els Evangelis, passant a historiar l'extensió de l'Evangeli en el món durant els primers anys de la seva proclamació. Després dels quatre Evangelis trobem un llibre important: els Fets dels Apòstols, i després altres llibres escrits per Pau, Pere, Joan, Judes i Jaume, amb la finalitat de guiar les esglésies naixents. L'Apocalipsi, que tanca el Nou Testament, i també la Bíblia en la seva totalitat, tracta de la darrera crisi del món i de la Segona Vinguda del Senyor Jesucrist, un esdeveniment encara futur clarament profetitzat en el Nou Testament. El Nou Testament esdevé, doncs, l'única font pel coneixement de la Persona, ensenyances, obres, Mort expiatòria i Resurrecció de Crist, així com també la font per comprendre la naturalesa del cristià apostòlic. Més endavant es tractarà el missatge essencial.

Hem d'insistir en la historicitat del Nou Testament, o sigui, que no és només un “llibre sagrat”, sinó que presenta fets històrics genuïns en el seu propòsit. Hi ha llibres en el Nou Testament que daten de l'any 50 després de Crist o abans, que vol dir que els relats orals i escrits inicials van començar a prendre la seva forma actual uns vint anys després de la mort de Crist, durant la vida de milers de testimonis presencials capaços de donar la seva vida pels fets que s'hi relaten.

Els llibres apòcrifs estan escrits en llengua grega, o traduïts al grec, i daten dels segles que van precedir al naixement del Salvador. Hi ha entre ells llibres de gran valor històric, i n'hi ha d'útils per la instrucció moral, però altres són fabulats. A la Bíblia trobem fets sobrenaturals, però una cosa és que Déu intervingui miraculosament segons els seus propòsits, i una altra que haguem d'acceptar “pietoses” invencions indignes del sublim nivell de la revelació escrita. No van ser inclosos en el cànon dels jueus, però per confusió van formar part de la traducció grega (alexandrina) de l'Antic Testament, i d'allà, van passar a intercalar-se entre els llibres d'aquest Testament a les Bíblies “catòliques”. No són citats en el Nou Testament, a diferència dels altres llibres de l'Antic Testament que els Apòstols utilitzen constantment. De fet els erudits catòlics només els donen la categoria de llibres "deuterocanònics", o de segona categoria, quan es tracta de la seva inspiració i autoritat, admetent que contenen elements de llegenda (Diccionari de la Bíblia, Haag, Born, Ausejo).

2012. Custom text here
Download Joomla Templates