Evangelització

 • "En això s'ha fet evident entre nosaltres l'amor de Déu: en què Déu ha enviat el seu Fill unigènit al món a fi que tinguem vida per mitjà d'ell". 1a Joan 4:9
  • Per això tornem a dir: Déu t'estima i t'ofereix una vida plena.
 • "I el testimoniatge és aquest: que Déu ens ha donat vida eterna, i aquesta vida radica en el seu Fill". 1a Joan 5:11
  • Posa atenció: la vida que Déu pot donar-te “està en el seu Fill”. Té diverses característiques: és eterna i abundant.
 • "El lladre només ve per robar, matar i destruir; jo he vingut perquè tinguin vida i la tinguin en abundància". Joan 10:10
  • Qui parla és Jesucrist. Diu clarament quin és el seu propòsit i com és la vida que Ell proposa donar.
 • "Ja que Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu Fill únic perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna". Joan 3:16

  • Jesucrist pot canviar tota la teva vida i donar-te goig i pau, ara i per sempre. La vida sense Crist és buida i sense propòsit. En canvi, la vida que Déu ofereix és abundant, té propòsit i és eterna. Ara, a causa de la mort i la resurrecció de Crist, tu pots tenir la vida que Déu ofereix.

 • "Però Déu demostrà el seu amor envers nosaltres, perquè quan encara érem pecadors, el Crist va morir per nosaltres". Romans 5:8

 • "Crist fou lliurat pel nostres pecats i ressuscitat per donarnos la justificació". Romans 4:25

  • Crist ens ha fet ser ben rebuts davant Déu. Així que aquesta vida abundant es fa possible mitjançant la mort i la resurrecció de Crist. Aquesta vida inclou: perdó de pecats.

 • "En ell hem rebut la redempció, el perdó de les culpes, al preu de la seva sang, en virtut de la gran abundància de la seva gràcia". Efesis 1:7

  • En Crist pots tenir perdó dels pecats i també companyonatge en la família de Déu.

 • "De manera que ja no sou estrangers ni forasters, sinó que sou conciutadans dels sants i família de Déu". Efesis 2:19

  • Tu pots pertànyer a aquesta família mitjançant la teva fe en Crist.

 • "Perquè tots, per la fe en el Crist Jesús, sou fills de Déu". Gàlates 3:26

  • "Fills de Déu"; membres de la família de Déu! Quina possibilitat més formidable! A més d'aquesta companyonatge en la família de Déu i el perdó dels pecats, aquesta nova vida et dóna poder per la vida diària.

 • "El meu Déu, per la seva part, cobrirà totes les vostres necessitats segons la seva esplendidesa, gloriosament en Crist Jesús". Filipencs 4:19

  • Ara considera aquestes veritats: la vida sense Crist comporta culpa, feblesa, soledat... Però Crist morir i ressuscitar per tu! Per tant, la vida que Déu ofereix té: perdó, amistat, poder...

 • "Hi havia un fariseu anomenat Nicodem que era un dels principals jueus. Aquest anà a Jesús de nit i li digué: Rabí, sabem que ets un mestre enviat de Déu perquè ningú no pot fer els miracles que tu fas, si Déu no és amb ell. Jesús respongué: Pots estar ben segur que el qui no neix de nou no pot veure el regne de Déu". Joan 3:1-3

  • Nicodem pertanyia al grup religiós més estricte en el seu temps; fou un home educat en les més altes i prestigioses escoles. Ell s'atansà a Jesús de nit tot cercant respostes importants. Jesús li explicà que si no hi ha un canvi complert a la vida, ningú home pot entendre el regne de Déu o entrar en ell. A aquest canvi Jesús l'anomenà el nou naixement, un naixement espiritual. Aquest naixement implica quelcom més que creure en l'existència de Déu.

 • "Tu creus que Déu és un de sol, i fas bé; també els dimonis ho creuen, i els fa tremolar". Jaume 2:19

  • Sí, el nou naixement implica més que creure que Déu existeix; també és més que fer bones obres.

 • "On és, doncs, l'orgull humà? Ha quedat exclòs. Per quina llei? ¿La de les obres? No, sinó per la Llei de la fe". Romans 3:27

  • La salvació, doncs, és per la gràcia de Déu mitjançant la fe en Crist i no per res que hom hagi fet o pugui fer.

 • "Perquè és per gràcia que heu estat salvats, mitjançant la fe, i això no ve de vosaltres mateixos: és un do de Déu. No és fruit d'unes obres, per tal que ningú no pugui presumirne". Efesis 2:8, 9

  • Tot el que cal fer és confiar per complert en Crist Jesús. Lliura't a Ell! Confia només en Ell... i viuràs!

 • “Per la misericòrdia de Déu us exhorto, doncs, germans, a oferir la vostra persona com un sacrifici vivent, consagrat, agradable a Déu, que és el vostre culte lògic". Romans 12:1

  • Com és la situació humana fins el moment que un es lliura a Crist? És buida i sense propòsit. Aquesta és la vida sense Crist. Però hem d'acceptar els fets. La Paraula de Déu ens diu que les bones obres no són suficients. Llavors, quina és la vida que Déu ofereix? És plena, abundant, té propòsit i és eterna. Però, ¿per què els nostres fets i les nostres obres impedeixen la vida que Déu ofereix?

 • “Jesús els respongué: És ben cert el que us dic: Tot aquell qui practica el pecat és esclau del pecat". Joan 8:34

  • En el bell mig d'una conversa el Senyor Jesús assenyala la condició humana universal: tots som pecadors. En realitat, el pecat és diverses coses: malencertar el blanc; rebel·lar-se; viure independentment de Déu; fer allò que és contra Déu, contra els demés i contra tu mateix. Hom peca amb els seus pensaments i les seves accions. I d'una o altra forma, tots pequem.

 • "Perquè tots van pecar i estan privats dela presència de Déu". Romans 3:23

  • Es cert: tots hem pecat. I el pecat més gran és no acceptar a Jesucrist com Senyor i Salvador.

 • "El qui creu en ell no és condemnat; el qui no hi creu ja és condemnat, perquè no ha cregut en el nom del Fill únic de Déu". Joan 3:18

  • Si tu no tens a Jesucrist, llavors estàs separat de Déu i, per tant, no tens vida eterna.

 • "Perquè la paga del pecat és la mort, mentre que el do gratuït de Déu és la vida eterna en Crist Jesús, el Senyor nostre". Romans 6:23

  • Hom és pecador per naturalesa, perquè voluntàriament així ho fem, i per pràctica habitual. Però Déu ofereix perdó de pecats i vida eterna mitjançant el Crist.
   Recorda: la vida sense Crist és buida i sense propòsit. Per què? Perquè el pecat, el teu pecat i el meu, fa separació. I aquesta condueix a la rebel·lió, al llibertinatge, a no acceptar a Crist com l'únic i suficient Salvador i Senyor. Amb tot, la vida que Déu ofereix en Crist Jesús és abundosa, té propòsit i és eterna.

 • "Però a tots els qui l'acolliren, als qui creuen en el seu nom, els ha concedit el poder esdevenir fills de Déu". Joan 1:12

  • La vida abundant que Déu ofereix pot ser teva quan tu lliuris la teva vida a Jesucrist i l'acullis com el teu Salvador i Senyor. Per tant, has d'admetre que necessites a Crist, perquè ets pecador i no pots salvar-te per tu mateix. Cal que permetis a Crist que t'ajudi a allunyar-te del pecat.

 • "Per tant, penediu-vos i convertiu-vos, a fi que els vostres pecats us siguin esborrats, a fi a efecte que vinguin de part del Senyor els temps de repòs i faci venir el qui us ha destinat, el Crist Jesús". Fets dels Apòstols 3:18, 19

  • Cada persona ha d'arribar a malmirar el pecat en comptes de recrear-se en ell; ha d'esforçar-se per obeir a Déu en comptes de menysprear la seva voluntat. Amb aquesta actitud envers el pecat, ara hauries de donar el següent pas: confiar la teva vida només a Crist.

 • "Si els teus llavis confessen que Jesús és el Senyor i creus de cor que Déu el ressuscità d'entre els morts, et salvaràs". Romans 10:9

  • Tu arribes a ser creient i reps aquesta vida abundant i amb propòsit, en el moment en que per fe et gires cap a Déu mitjançant Jesucrist. Ara és el moment, què decideixes?

 • "Com a col·laboradors seus, doncs, us exhortem a no malversar la gràcia de Déu; recordeu el que diu: En temps propici t'he escoltat, en dia de salvació t'he ajudat. Ara és el temps propici, ara és el dia de salvació". 2a Corintis 6:1-2

  • Insistim. Déu t'ofereix vida abundant i amb propòsit, Ell vol donar-te la salvació. Llavors, per què no acceptar aquest oferiment ara mateix?

 • Si ara mateix decideixes acceptar l'oferiment que Déu et dóna, fes teva la següent oració:

  "Oh Déu, jo sé que he fet coses dolentes i que necessito ser perdonat. Gràcies perquè Crist va morir pels meus pecats i tu m'ofereixes vida eterna. Et demano que em perdonis i m'ajudis a no pecar contra tu. Accepto per la fe a Jesucrist i el considero com el meu Salvador i Senyor. Posa la meva vida a les teves mans i fes-la abundant i útil. En el nom de Jesús. Amén".

  I ARA TU POTS SABER QUE TENS UNA VIDA ABUNDANT EN CRIST:

  A la vista de la promesa de Crist: "Jo us ben asseguro que el qui escolta la meva paraula i creu en aquell qui m'ha enviat té la vida eterna i no quedarà sotmès a judici, sinó que ha passat de la mort a la vida". Joan 5:24

  A vista de la teva confiança en Crist: "Perquè tothom qui invocarà el nom del Senyor serà salvat". Romans 10:13.

  L'has invocat?

  Ell complirà la Seva promesa. A la vista de la presència de l'Esperit Sant: "En això tenim la prova que vivim en ell i ell en nosaltres:que ens ha fet participar del seu Esperit". 1a Joan 4:13

 • TAMBÉ, D'ARA EN ENDAVANT TU POTS CRÉIXER EN AQUESTA VIDA ABUNDANT EN CRIST:

  • Si permets que l'Esperit Sant ompli la teva vida i et doni poder. Llegeix, si et plau, Efesis 5:18; Gàlates 5:16

  • Si segueixes a Crist en el bateig i et fas membre de l'església. Llegeix, si et plau, Mateu 3:15-17; Fets dels Apòstols 2:41

  • Si estudies les Escriptures i ores cada dia a Déu. Llegeix, si et plau, 2a Timoteu 3:16,17; Filipencs 4:6; 1a Tessalonicencs 5:17

  • Si ets un administrador fidel de tots els dons que Déu t'ha donat. Llegeix, si et plau, 1a Corintis 4:2; 1a Pere 4:10

  • Si demostres la teva fe en Crist a través de la teva vida i testifiques amb la Seva Paraula. Llegeix, si et plau, Lluc 24:45-48

2012. Custom text here
Download Joomla Templates