Sobre l'amor de Déu

Ja que Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu Fill únic perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna.

(Joan 3:16)

Aquell qui no estima no ha conegut Déu, ja que Déu és amor.  En això s'ha fet evident entre nosaltres l'amor de Déu: en què Déu ha enviat el seu Fill unigènit al món a fi que tinguem vida per mitjà d'ell.  En això consisteix l'amor: no pas en el fet que nosaltres hàgim estimat Déu, sinó en el fet que ell ens va estimar i va enviar el seu Fill com a propiciació pels nostres pecats.

(1a Joan 4:8-10)

Tornar

2012. Custom text here
Download Joomla Templates