Som església

COMUNIÓ

COMUNIÓ

La comunió en la vida de l'Església de Terol és un element essencial. Només la convivència edifica la comunitat. Motiu pel qual arrenquem amb optimisme, esperança i amb la convicció de l'ajuda de l'Esperit Sant, per edificar la comunitat, en la qual integrar el nostre projecte de vida personal en sintonia amb el projecte comunitari.

MISSIÓ

MISSIÓ

L'Església local és la base i fonament de la bona notícia de l'Evangeli, de Nostre Senyor Jesucrist, ja que la vida comunitària transmet millor que cap altre mitjà la naturalesa sobrenatural de la fe. L'amor entre els germans i les germanes testifica d'una nova dinàmica del cor, d'una realitat transformadora per l'Evangeli i que aquest no és mera teoria.

FORMACIÓ

FORMACIÓ

La vida de l'Església té com a objectiu l'edificació de tots els creients. Una Església madura és aquella en què tots germans i les germanes han arribat a un coneixement profund de la Paraula de Déu (1aPe 2: 2).

CELEBRACIÓ-ADORACIÓ-LLOANÇA

CELEBRACIÓ-ADORACIÓ-LLOANÇA

L'adoració és la festa del reconeixement del nostre Déu, de la seva persona, de la seva obra i de la seva acció salvadora. Celebrant amb alegria, llibertat i creativitat.